Άσκηση 21 - Εκτέλεση

 

 


O Βοράς εκτελεί 6 (η αγορά δεν μας ενδιαφέρει). Η έξοδος της Aνατολής είναι ο Κ. Ποιo είναι το πλάνο της εκτέλεσής σας;


 

Οι χανώμενες λεβέ που έχουμε είναι ο Α πίκα και ο Κ καρό. Οπότε η επιτυχία του συμβολαίου μας εξαρτάται από την εμπάσα του Κ καρό, ελπίζουμε δηλαδή να έχει τον Κ η Δύση. Πιάνουμε λοιπόν με τον Α και παίζουμε τον J. Είναι σημαντικό να παίξουμε πρώτα τον J αφού αν η εμπάσα επιτύχει θέλουμε να την επαναλάβουμε.

Έστω ότι κάνουμε το λάθος και παίξουμε μικρό καρό αντί τον J από τον Nότο, τότε αν οι δύο αντίπαλοι ακολουθήσουν με μικρό καρό θα βρεθούμε στον Βορρά χωρίς δυνατότητα επιστροφής στον μορ (Νότο) ώστε να επαναλάβουμε την εμπάσα.