Άσκηση 22 - Αγορά

   

Έστω η αγορά εξελίσσεται όπως φαίνεται στην διπλανή εικόνα. Τι πρέπει να επαναδηλώσουμε με κάθε ένα από τα παρακάτω  χέρια;

 


  1. 2NT. Έχουμε ένα προτασιακό χέρι (10-11πόντους) με 5-φυλλη πίκα. Το να δείξουμε την 5-φυλλη μας πίκα παρουσιάζει δυσκολίες αφού το 2♠ είναι αδύνατο ενώ το 3♠ δείχνει τουλάχιστον χέρι που θέλει να παίξει την μανς. Οπότε αγνοούμε την 5-φυλλη μας πίκα και αγοράζουμε το χέρι με βάση την ομαλή κατανομή μας.
  2. 2. Εδώ έχουμε να επιλέξουμε ανάμεσα σε 3 αδύνατες απαντήσεις : Πάσο, 2 και 2♠. Η καλύτερη επιλογή είναι να δώσουμε το φιτ στα καρά και την δυνατότητα στον σύντροφο αν έχει 3πίκες να αγοράσει 2♠.
  3. 3. Aγοράζουμε το δεύτερο χρώμα στο τρίτο επίπεδο ώστε να δείξουμε την δύναμή μας και το 5-4 στα μαζέρ.
  4. 3. Με μόνο ένα σπαθί και 9+φυλλο φιτ στα καρά το 3ΝΤ μπορεί να κινδυνεύσει ενώ τα 5 να είναι το σωστό συμβόλαιο. Αγοράζω λοιπόν 3 ώστε να δείξω στο σύντροφο ότι έχω πόντους για μανς, και ανώμαλη κατανομή.