Άσκηση 37 - Αγορά

Έστω η αγορά εξελίσσεται όπως φαίνεται στην διπλανή εικόνα. Τι πρέπει να επαναδηλώσουμε με κάθε ένα από τα παρακάτω χέρια ;

 

 

Χωρίς την σύμβαση 4αρτο χρώμα
  1. 2, δείχνοντας 4 κούπες – 5 πίκες και 6-9(10) πόντους.
  2. 2 είναι πολύ αδύνατη αγορά, ενώ 3 είναι φόρσινκ για μανς. Η μόνη εναλλακτική αν θέλουμε να κάνουμε πρόταση είναι το 2ΝΤ.
  3. 2♠ είναι πολύ αδύνατη αγορά, ενώ το 3♠ είναι φόρσινκ για μανς. Επίσης εδώ η μόνη εναλλακτική για πρόταση είναι το 2ΝΤ.
  4. Επιτέλους ένα 2ΝΤ που περιγράφει όντως το χέρι που έχουμε.

Παίζοντας την σύμβαση 4αρτο χρώμα.

  1. 2/2♠, ο σύντροφός μας έχει δείξει 5 καρά και 4 σπαθιά. Η επιλογές μας είναι να ρισκάρουμε να πούμε 2♠ για να παίξουμε σε μαζέρ με κίνδυνο να παίζω στο 5-1 ή να αρκεστούμε στο 7-φυλλο φιτ στο καρό. 2 δεν μπορούμε να αγοράσουμε γιατί είναι συμβατικό.
  2. 2, η σύμβαση 4-αρτο χρώμα που δείχνει 10+ πόντους και ζητάει από τον ανοίξαντα να περιγράψει το χέρι του.
  3. 2, η σύμβαση 4-αρτο χρώμα που δείχνει 10+ πόντους και ζητάει από τον ανοίξαντα να περιγράψει το χέρι του.
  4. 2ΝΤ, ομαλό χέρι 10-11 πόντους.