Διαφάνειες 3ου Κύκλου

Για τους μαθητές του Ηρακλείου. Δεν υπάρχουν σχόλια και επεξηγήσεις. Αυτόνομες, εκτός εκπαιδευτικής διαδικασίας, δεν είναι κατάλληλο εκπαιδευτικό υλικό. 

 

Μάθημα 1 
Μάθημα 2  
Μάθημα 3  
 Μάθημα 4  
 Μάθημα 5  
 Μάθημα 6  
 Μάθημα 8