Διαφάνειες μαθημάτων Α Κύκλου

Για τους μαθητές του Ηρακλείου. Δεν υπάρχουν σχόλια και επεξηγήσεις. 

Αυτόνομες, εκτός εκπαιδευτικής διαδικασίας, δεν είναι κατάλληλο εκπαιδευτικό υλικό. 

Μάθημα 1

Stoxoi1.png

Μάθημα 2

Stoxoi2.png

Μάθημα 3 - 4

Μάθημα 5

Μάθημα 6

Stoxoi6.png

Μάθημα 7

Stoxoi7.png

Μάθημα 8

Stoxoi8.png

Μάθημα 9

Μάθημα 10

Stoxoi10.png

Μάθημα 11

Ασκήσεις Επανάληψη

Αγορά

Αρχείο Ασκήσεων σε pdf 

Οι απαντήσεις θα δοθούν στο επόμενο μάθημα!

Αντάμ

Μάθημα 12