Διαφάνειες μαθημάτων Β Κύκλου

Για τους μαθητές του Ηρακλείου. Δεν υπάρχουν σχόλια και επεξηγήσεις. 

Αυτόνομες, εκτός εκπαιδευτικής διαδικασίας, δεν είναι κατάλληλο εκπαιδευτικό υλικό. 

Μάθημα 1

 ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΒΙΒΛΙΟΥ 1

 

 

 

Μάθημα 2

Μάθημα 3

Μάθημα 4

Μάθημα 5

Μάθημα 7&8